Arany János (tanár, karnagy)

Karvezetői és középiskolai énektanári diplomáját 1979-ben szerezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán. Középiskolai énektanárként 26 évig dolgozott (Veres Pálné Gimnázium, Budapest 1977-89, Kodály Zoltán Magyar Kórusiskola, Budapest 1989-90, Széchenyi István Gimnázium, Sopron 1992-1995, Baár-Madas Református Gimnázium, Budapest 1990-93 / 1995-2005.). Öt évig (2005-10) különféle zenetörténeti tárgyak és a karvezetés tanáraként a Nyíregyházi Főiskola ének-zene tanszékének adjunktusa volt; 2010-től 2017-ig a Debreceni Egyetem zenetörténetet tanított az egyetem zeneművészeti karán, jelenleg zenetörténetet és egyházi éneket tanít a  Debreceni Református Hittudományi Egyetemen. 2015 óta a Tiszántúli Református Egyházkerület zeneigazgatója és a Debreceni Kollégumi Kántus társkarnagya. Bölcsészdoktori minősítését Kodály Zoltán kórusműveinek szövegkezeléséről szóló dolgozatával szerezte meg 2012-ben a Jyväskyläi Egyetem (Finnország) doktoriskolájában.

Iskolai munkája mellett 1984-90 között az Országos Pedagógiai Intézet munkatársa volt, továbbá részt vett hazai és külföldi zenetanárok továbbképzésében itthon és külföldön (Japán, Finnország).

Karvezetőként mindhárom gimnáziumi munkahelyén vezetett iskolai kórust, s az Éneklő Ifjúság minősítő rendszerében valamennyi együttesével több „arany” minősítést, valamint „Év Kórusa” diplomát szerzett. Emellett dolgozott férfikarral (Zalka Máté Katonai Műszaki Főiskola Férfikara, 1974-80, Ganz-Mávag „Acélhang” Férfikara, 1986-93), kamarakórussal (Libertas Kamarakórus, 1986-93); vegyeskarral (Fidelissima Vegyeskar, Sopron, 1994-2014; Psalterium Hungaricum kórus, Budapest, 2001- ). Az utóbbi két együttesnek egyben alapítója és volt. Kórusaival néhány önálló (Baár-Madas 1, Fidelissima 4, Psalterium 1) hangfelvételt készített, s számos további felvételben működött közre (Fidelissima 3, Psalterium 17); emellett hangverseny-utakat tett Európa 14 országában (A, B, CH, D, DK, F, I, NL, PL, RO, SF, SRB, SK, UA) és az USA-ban (2000). A Psalterium Hungaricum vegyeskarral 2004-ben, a brémai kórusolimpián két kategóriában is aranyérmet szerzett.